Pers/media

persmedia_nieuw

Klik hier om onderstaand persbericht op waar formaat te lezen

 

Persbericht - Eerste spraakmakende roman in 2009: Onland
Jan Schouten schrijft literaire roman

Amsterdam, 7 januari 2009: Onland, de debuutroman van Jan Schouten verschenen bij Uitgeverij Van Gennep, is het eerste spraakmakende boek van het nieuwe jaar. Het ligt vanaf 15 januari in de boekhandel. Onland gaat over bedrog en verraad die de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon in de weg staan. Ook zijn zakelijke activiteiten dreigen in de gevaarzone te komen.
Schrijver van Onland is oprichter en eigenaar van de Schouten & Nelissen Groep, waarin diverse bedrijven gespecialiseerd in training, coaching en opleiding zijn samengebracht. Tot de groep behoren een eigen universiteit en hogeschool met master en bachelor opleidingen. Jan Schouten introduceerde in de jaren ‘90 assertiviteitstrainingen in Nederland. Hij publiceerde over sociaal maatschappelijke onderwerpen en psychologie. Onland is zijn eerste roman.

Onland
De hoofdpersoon van Onland heeft in zijn tuin een rottende verwaarloosde eik, die op last van de burgemeester moet worden weggehaald. De boom is ooit gepland door zijn dertig jaar geleden omgekomen vader. De eis om de boom om te hakken, leidt tot een persoonlijke crisis. Terwijl dit gebeurt komen bij zijn florerend adviesbureau EcoBusiness Green zaken naar boven die op afpersing lijken en jarenlange relaties met klanten en vertrouwelingen op losse schroeven zetten. Wat moet hij doen om zichzelf en zijn bedrijf te redden? Zijn leven krijgt steeds meer de kleur van een leugen en ook de geschiedenis van zijn vader en moeder is niet wat hem jarenlang werd voorgespiegeld. Illusies worden weggevaagd. Harrie Schot, de hoofdpersoon, realiseert zich uiteindelijk dat hij onvoldoende weet van de mensen in zijn naaste omgeving en dat hij eerst zichzelf in kaart moet brengen, om de beweegredenen van anderen te begrijpen. Is hij te beperkt voor die cartografische klus? Zit onland in hem? Op meeslepende wijze raakt de lezer betrokken bij Harrie Schot en zijn problemen. Tot hij zijn leven een nieuwe wending geeft.

Achtergrond
Jan Schouten schrijft meeslepend. Onland is zijn eerste roman. In de jaren ‘90 introduceerde Jan Schouten assersiviteitstrainingen in Nederland en maakte hierover voor de AVRO televisie een veelbekeken serie programma's. Als maatschappelijk geëngageerd ondernemer praktiseert hij het Rijnlands model met aandacht voor alle betrokkenen bij zijn ondernemingen. Hij verafschuwt de eenzijdige Angelsaksische aanpak waarbij nagenoeg uitsluitend wordt gelet op de belangen van de aandeelhouders. Sociaal engagement met een sterke gerichtheid op bedrijfseconomische aspecten en winstgeneratie, zijn kenmerkend voor Schouten's zakelijke activiteiten en managementstijl. Tot zijn bedrijven en instituten behoren ondermeer Schouten & Nelissen, KDI, S&N University, ISBW, ISBW Hogeschool, ISES International, uitgever Thema en Loopbaan.nl.
Schouten Global, de houdstermaatschappij waaronder de nationale en internationale activiteiten zijn ondergebracht, heeft vestigingen/deelnemingen in ondermeer Nederland, Duitsland, België, Polen en China. Schouten Global heeft 550 medewerkers en 950 freelancers. De groep heeft 12.000 klanten en 2.100 bedrijfsinterne projecten. Jaarlijks heeft de groep meer dan 20.000 deelnemers aan open cursussen en trainingen. De omzet van Schouten Global bedraagt ruim € 70 miljoen.

Onland
Auteur: Jan Schouten
Uitgever: Van Gennep Amsterdam.
ISBN 978 90 5515 9581
Consumenten prijs: € 22,50

 


 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, verzoeken om interviews of foto's met een hoge resolutie wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen Hans Gobes, telefoon 06 - 558 222 98 of hansgobes@cs.com.

 

Onland - Jan Schouten
Copyright © 2020 | All rights reserved